×

Sosyal Sorumluluk

Dünya nüfusunun artması ve tarım alanlarının azalmasıyla artan dünya besin ihtiyacını karşılayabilmek ve birim alandan daha fazla ürün alabilmek için tarımsal üretimde verimliliği artırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Zararlı böcekler ve yabani otlar, tarımsal üretim sırasında verimin düşmesine sebep olmaktadır. Zirai ilaçlar (Pestisitler) zararlı organizmaları (bakteri, virüs, haşere) engellemek, etkisini azaltmak veya yok etmek için kullanılmaktadır. Uzman kişilerin yönlendirmesi ve denetimi altında gerekli miktarlarda kullanılmalıdır. Tarım ilaçlarının fazla veya yanlış kullanımı çevre-insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Pestisitlerin insan sağlığına başlıca olumsuz etkileri; akut zehirlenme, kronik zehirlenme, alerjik etki, kanserojen etki ve mide rahatsızlıklarıdır.

Pestisitlerin insan sağlığı kadar çevreyi de olumsuz etkilemektedir. Bazı canlı türlerinin ölümüne sebep olarak ekolojik dengeyi bozmakta; su kaynaklarına, göllere ve nehirlere karışarak kirliliğe neden olmaktadır. Yağmur veya sulama sularıyla toprağın altına geçerek yer altı su kaynaklarını kirletebilir.

Günümüzde tarım ilaçlarının kullanımı, tüm dünyada sıkı denetim ve kontrol altında yapılmaktadır. Ülkemizde de bu konuda önemli adımlar atılmaktadır. Bu konuda alınması gereken önlemler ile ilgili tarım teşkilatları kullanıcıyı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Biz de Muhtaroğlu Holding olarak ‘İnsana ve Doğaya Saygı‘ ve ‘Sürdürülebilirlik’ ilkelerimiz ışığında sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bahçelerimizde tohumun ekilişinden, ürün yetiştirilişine kadar olan tüm süreçleri hassasiyetle takip ediyoruz. Ürünlerimizi bilimsel metotlara uygun olarak yetiştiriyor, gerekli denetimleri sağlıyoruz. Fabrikalarımıza girecek her ürünü analize tabi tutuyor, kalite standartlarımıza uygun olmayan ürünleri kabul etmiyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk projemiz dahilinde ‘Zirai İlaçların Etkilerinin Azaltılması Projesi’ni yönetiyoruz. Ulusal ve uluslararası otoriteler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çiftçilerimizin bilinçlendirilmesinde, atıkların toplanmasında ve çevresel etkilerini en aza indirmek için imhasında aktif rol alıyoruz.