×

Şirket Kültürümüz

Muhtaroğlu Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda prensiplerimiz doğrultusunda kurumsal kimliğimizden ödün vermeden; bugünün ve yarının ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi çözümler sunuyoruz. “Önce İnsana Saygı” anlayışıyla yürüdüğümüz bu yolda çalışanlarımıza işte eşitlik sağlıyor ve ekip ruhunu besleyecek bir değer örgüsü oluşturuyoruz. Bu değer örgüsü çalışanlarımızın üretkenliğini artırarak yapılan işin de kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor.

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek proaktif çözümler sunuyoruz.

Hammadde tedarikinden son ürün sevkiyatına kadar olan tüm süreçlerde; ilgili ulusal ve uluslararası güncel mevzuat, tebliğ ve/veya kanunlara, Kalite ve Gıda Güvenliği Standartlarına, Helal üretim koşullarına, sağlık ve hijyen kurallarına uygun ürünler ve hizmetler üretiyoruz.

Gelişen teknolojinin ve değişen Dünyanın farkında olarak ürünün niteliğini artırmak için gereken ilgili güncel gereksinimleri karşılayacak inovasyonları en hızlı şekilde 

AR-GE proje ve oluşumlarını destekliyoruz.

Tüm kaynaklarımızı en optimal şekilde kullanıyoruz. Yaptığımız işin bütünlük gerektirdiğinin farkında olarak; tohum toprağa düştükten nihai ürün tüketiciye ulaşana kadar geçen sürede; toplumun refahı için, tüm partnerlerimizin gelişimi ve değişimine katkıda bulunuyoruz.

Tüm çalışanlarımızda kalite bilincini tesis ederek; önce insan sağlığı mottosuyla, gıda güvenliği ve yönetim sistemleri hakkında uzmanlaşmalarını sağlıyor, periyodik olarak gerekli eğitimleri aldırıyoruz.

Tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin yaratıcı inisiyatiflerinin önünü açarak fırsat eşitliği sağlıyor ve şirketin hedefleriyle örtüşen bir yapı ortaya koyuyoruz.

Çevre Politikası

Sürdürülebilir çevre politikaları yürütüyoruz.

Sıfır atık farkındalığı ile israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm uygulamalarının artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenen yükümlülükleri yerine getiriyoruz.

İş ve İşçi Sağlığı Politikası

Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini temel önceliğimiz haline getiriyoruz.

Çalışma ortamımızın güvenli, temiz, düzenli ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz.

Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği risklerimize uygun olan mevzuat ve standartlara uyarak, mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapmak konusunda çaba gösteriyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunuyoruz.

Çalışanlarımızda iş güvenliği kültürünün oluşmasına katkı sağlıyor ve iş kazaları riskini minimize ediyoruz.